Οι σχέση που έχουμε με τους πελάτες μας βασίζεται πάνω στην φερεγγυότητα και την διαφάνεια. Στα πλαίσια αυτά και μία συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία παρακάτω έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα οικονομικά στοιχεία του. 

Οικονομικά στοιχεία 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018
Xρήση από 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018